015-2579578
Maandag t/m vrijdag geopend van 9:00 - 17:30
Selecteer een pagina

Diana van der Valk – dierenartsassistente

Diana van der Valk is sinds 1987 als dierenartsassistente verbonden aan Dierenkliniek Statenlaan in Den Haag.

Ik ben Diana van der Valk en ben geboren en getogen in Den Haag. Na het behalen van mijn Havo-diploma ben ik in 1987 in deze dierenartsenpraktijk gaan werken. Als kind wilde ik altijd dierenarts worden, maar aangezien de wiskundeknobbel ontbrak werd het dierenartsassistente. De opleiding hiervoor heb ik gevolgd bij de LOI en na het behalen van het diploma ben je dan paraveterinair. Een paraveterinair heeft meer bevoegdheden dan een dierenarts assistente.

Om de kennis op peil te houden en om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen volgen we geregeld nascholingscursussen over o.a. gebitsverzorging, gedrag, voeding en anesthesie.

Zolang ik me kan herinneren hebben we thuis honden gehad. Deze hobby heeft zich uitgebreid tot het fokken en showen van Ierse Setters, wat met de nodige successen aardig lukt. Met fokken zijn we inmiddels gestopt. Op het moment hebben we tien Ierse setters en een Engelse Cocker Spaniël rond lopen. Mede voor de honden zijn we verhuisd naar Berkel en Rodenrijs waar we meer rust en ruimte gevonden hebben. Hier hebben we de veestapel ook uitgebreid met een aantal kippen: 3 Brahma’s die dagelijks voor een vers eitje zorgen.

Voor de hondenhobby heb ik het examen van de cursus Algemene Kynologische Kennis gehaald en de vervolgcursus Exterieur en Bewegingsleer doorlopen. Voor de Ierse setter Club doe ik veel vrijwilligerswerk, o.a. voor de fokadviescommissie.

Mijn hobby’s zijn wandelen met de honden, het showen van de honden, tuinieren, fotograferen, lezen en fietsen.

English

Diana van der Valk has been working as a veterinary assistant at Dierenkliniek Statenlaan in The Hague since 1987.

I am Diana van der Valk and I was born and raised in The Hague. After graduating from my HAVO diploma, I started working in this veterinary practice in 1987. As a child, I always wanted to be a veterinarian, but since the mathematical knot was missing, it became a veterinary assistant. I followed the education for this at the LOI and after obtaining the diploma you are then para-veterinary. A para-veterinary has more powers than a veterinary assistant.

To keep the knowledge up to date and to keep abreast of the latest developments, we regularly follow refresher courses on dental care, behavior, nutrition and anesthesia.

As long as I can remember, we have had dogs at home. This hobby has expanded to breed and show Irish Setters, which succeeds with success. We have now stopped breeding. At the moment we have ten Irish setters and an English Cocker Spaniel running around. Partly for the dogs we moved to Berkel en Rodenrijs where we found more peace and space. Here we have also expanded the herd with a number of chickens: 3 Brahmas that provide fresh eggs every day.

For the dog hobby I have passed the exam of the General Kynological Knowledge course and followed the follow-up course in Exterior and Kinesiology. For the Irish setter Club I do a lot of volunteer work, for example for the breeding advice committee.

My hobbies are walking with the dogs, showing the dogs, gardening, photographing, reading and cycling.

 

 

Dierenkliniek Nootdorp
Dorpsplein 5-7
2631 CX Nootdorp
Tel: 015-2579578
Parkeren 2 uur gratis

Dierenkliniek Statenlaan
Statenlaan 19
2582 GA Den Haag
Tel: 070-3524221
Betaald parkeren vanaf 13.00 uur

Dierenkliniek Ter Weerlaan
Ter Weerlaan 8
2241 VB Wassenaar
Tel: 070-5176545
Parkeren gratis